Çevre Politikamız

Ceceli Demir San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde demir çelik ürünlerinin ticareti ve demir çeliğe dayalı sınai faaliyetlerini yürütmektedir.

Çevre sağlığını tehlikeye atmamak için mümkün derecede çevre güvenliği sağlanır.

Çevre koruma kurallarının tamamına her zaman ve her işyerimizde uyulur.

Her çalışanımız, kendisinin ve diğer çalışanların çevreye zarar verici davranışlarından doğrudan sorumlu olacağının bilinciyle, gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitilmektedir.

İş yerlerimizde, çalışanlarımızın tamamı çevreyi korumak için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahiptir.

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı ve sıvı atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel risk faktörlerini en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çalıştığımız kuruluşlarla çevre konusunda açık, aktif ve üretken bir iş işbirliği oluşturularak çevreye duyarlılık ilkesinin benimsetilmesine çalışılmaktadır.

Bizim ve bizden sonraki nesillerin sağlıklı yaşaması gerekliliğinden dolayı, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar ayrılarak yatırımlar yapılmaktadır.

Çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülükler her zaman ve her işyerimizde yerine getirilmektedir.

Kurulmuş olan çevre yönetim  sistemi tüm çalışanlarımızın katkıları ile sürdürülerek etkinliği sürekli iyileştirilmektedir.

Şerafeddin CECELİ

Yönetim Kurulu Başkanı