İSG Politikamız

Ceceli Demir San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde demir çelik ürünlerinin ticareti ve demir çeliğe dayalı sınai faaliyetlerini yürütmektedir.

İşçi sağlığını tehlikeye atmamak için mümkün derecede İş sağlığı ve işçi güvenliği sağlanır.

Politikanın temel hedefi, personelin kendi emniyetlerini kendilerinin sağlamalarına çalışmaktır.

Hiçbir iş insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli değildir.

Her çalışan hem kendisinin hem de başkalarının güvenli çalışmasından sorumludur.

Tüm kazalar ve yaralanmalar engellenebilir.

İş sağlığı ve güvenliği sadece bir birimin sorumluluğunda bir faaliyet değil, iş hayatının temeli olarak kabul edilmektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliğine şirket yönetimi öncülük etmekte ve herkesin katılımı desteklenmektedir.

Her çalışanımız, kendisinin ve diğer çalışanların davranışlarından doğrudan sorumlu olacağının bilinciyle, gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmelikler eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel risk faktörlerini en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

İSG  kurallarının tamamına her zaman ve her işyerimizde uyulur.

İSG sisteminin sürekli olarak yürütülmesi ve iyileştirilmesi tüm çalışanların katkıları ile gerçekleşecektir.

Şerafeddin CECELİ

Yönetim Kurulu Başkanı